Politika privatnosti - Tesla poklanja

Politika privatnosti

1. Uvod

Ova pravila o privatnosti (Pravila o privatnosti) uspostavljaju načine na koje Comtrade Distribution doo Beograd i sa njom povezane kompanije mogu da prikupljaju i obrađuju Vaše podatke o ličnosti.

U tekstu ovih Pravila o privatnosti:

 • “mi”, “nas”, “naš/a/e” označava onaj deo Grupacije sa kojim ste uspostavili odnos. Na primer, deo sa kojim imate poslovni odnos ili koji organizuje događaj u kojem učestvujete ili upravlja internet stranicom koju koristite. Mi ćemo jasno navesti koji deo je u pitanju;`
 • “stranica/internet stranica” podrazumeva internet stranicu koju posećujete ili sa kojom ste povezani; i
 • “Vi” i “Vaš/Vaša/Vaše” označava Vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posećuje našu stranicu.

Time što posećujete neku od naših interet stranica, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo Vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona.

2. Naši kontakti:

Adresa: Savski nasip 7, 11070 Beograd, Srbija

E-pošta: security@comtrade.com

3. Podaci koje možemo da prikupljamo

Možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali, one koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

4. Ciljevi obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

 • da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11 u nastavku;
 • da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
 • da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 • da bismo uspešno i efikasno organizovali naše događaje, uključujući i promotivne aktivnosti i objave audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, funkciju, ime kompanije, e-adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače) i audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.

5. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • Vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR.

6. Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

7. Prenos Vaših podataka o ličnosti van EU/EEZ

Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze van EU/EEZ („treće zemlje“), našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvo prenošenja podataka štite sledeće bezbednosne mere:

 • Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Korisnika iz SAD obavezuje Štit privatnosti EU-SAD, gde je Evropska komisija utvrdila da takve kompanije obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nisu označene kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku:  http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o tome kako moristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na e-adresu: security@comtrade.com

U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

8. Vreme čuvanja

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

9. Zaštita i obezbeđenje

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti, i zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti, po ugovornoj osnovi.

10. Vaša prava

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima,  imate pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Vas značajno.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak pre povlačenja.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  security@comtrade.com

Takođe imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za nadzor.

11. Kolačići

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo Vas da pogledajte naša Pravila o kolačićima objavljena pri dnu internet stranice.

12. Linkovi ka drugim internet stranicama

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica.  Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim  internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Pravila o privatnosti.

13. Izmene ovih Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Comtrade-a ili ćemo Vam ih na zahtev slati.