Uslovi korišćenja

Informacije prikupljene od vas će se koristiti jedino u svrhe izdavanja poklona. Pregledajte naša Pravila o privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima i našim procedurama vezanim za obradu vaših ličnih podataka.

U svrhu izdavanja poklona, Comtrade će čuvati, obrađivati i koristiti vašu e-poštu, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, kao i druge dolepobrojane podatke. Dajem saglasnost da Comtrade može da čuva, obrađuje i koristi moje lične podatke u svrhu izdavanja poklona. Svoj pristanak mogu opozvati u bilo kom trenutku.

U svrhu izdavanja poklona, Comtrade može da čuva, obrađuje i koristi: vaše ime i prezime; adresu; godinu rođenja; email adresu; telefonski broj; informacije o obrazovanju; godinu studija i status studijskih obaveza; znanje i iskustvo; preferencije i interesovanja; radnu biografiju.

*Akcija važi samo za uređaje kupljene na teritoriji Republike Srbije.