Uslovi korišćenja - Tesla poklanja

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

PAŽNJA: KORIŠĆENJEM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I DA STE SAGLASNI SA TIM DA STE U OBAVEZI DA IH POŠTUJETE KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMENJUJU. U SLUČAJU DA NE PRIHVATATE OVE USLOVE (“USLOVE”) NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT. COMTRADE DISTRIBUTION DOO BEOGRAD (U DALJEM TEKSTU: COMTRADE) MOŽE U SVAKOM TRENUTKU IZMENAMA U SAMOM OVOM TEKSTU IZMENITI USLOVE KORIŠĆENJA. TREBALO BI DA POSEĆUJETE OVU STRANICU S VREMENA NA VREME KAKO BISTE PROVERILI AŽURIRANE USLOVE, IMAJUĆI U VIDU DA STE NJIMA ZAKONSKI VEZANI. POJEDINE ODREDBE OVIH USLOVA MOGU BITI NADJAČANE EKSPLICITNIM ZAKONSKIM AKTIMA ILI SAOPŠTENJIMA ISTAKNUTIM NA DRUGIM STRANICAMA OVOG SAJTA.

 

UPOTREBA INTERNET SAJTA

 

Sav materijal na ovom internet sajtu Tesla poklanja (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena.

 

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

 

INFORMACIJE

 

Sve informacija koje dostavite ovom Sajtu ili Comtrade-u povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. Comtrade će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Comtrade je slobodan da na ovaj način prikupljene informacije koristi jedino u svrhu izdavanja poklona. U svrhu izdavanja poklona, Comtrade će čuvati, obrađivati i koristiti vašu e-poštu, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, kao i sve pobrojane podatke.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone, davati netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u profilu korisnika, koristiti tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno se predstavljati da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije, baviti se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.

 

PRIVATNOST

 

Comtrade zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

 

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA

 

Linkovi koji u okviru ovog Sajta upućuju na nezavisne web sajtove treće strane dati su samo kao pogodnost vama. Comtrade nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Comtrade nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se mogu tamo pronaći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to u potpunosti na sopstvenu odgovornost.

 

OGRANIČENJE GARANCIJA

 

SADRŽAJ PRIKAZAN NA OVOM SAJTU PRIKAZAN JE “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. COMTRADE SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMENJENE ZA REŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVET.

 

U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA, COMTRADE NE DAJE GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA. COMTRADE MOŽE PROMENITI SADRŽAJ OVOG SAJTA U BILO KOJE VREME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA OVOM SAJTU MOŽE BITI ZASTAREO, A COMTRADE SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, COMTRADE, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

 

REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

 

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Comtrade Group ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

 

NADLEŽNO PRAVO I SUD

 

Ovaj Sajt i Uslovi korišćenja regulisani su pravom Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog spora, nadležni su stvarno nadležni Sudovi na teritoriji Republike Srbije.